Hur fungerar reboarding?


Inom företag och anställningar idag, så finns det en del uttryck som används. Du kanske har hört talas om preboarding, onboarding så väl som reboarding? De två förstnämnda handlar om helt nya anställningar medan reboarding handlar om att återintroducera en medarbetare på samma arbetsplats som den haft innan. Detta kom att bli ganska populär efter pandemin, då många arbetade hemma. Reboarding är något som används för att hjälpa en anställd att komma tillbaka efter att ha varit borta länge. Det kan vara att de varit sjuka en längre tid eller varit föräldralediga.

Anledningen att använda reboarding är att ge personen som kommer tillbaka en känsla av att vara välkommen samt att det ska göra att de känner sig produktiva och engagerade.

Planera er reboarding

Om ni har en eller flera personer som snart ska komma tillbaka till jobbet, så är det inte fel att i god tid planera er reboarding. Den som är chef bör se till att det finns rätt resurser för detta så väl som att en tidsplan bör sättas upp. Tanken är ju inte att processen ska ta allt för lång tid.

Har personen som kommer tillbaka varit borta extremt länge så kan det vara värt att se över om denne har behov av att få någon träning eller ny utbildning. De medarbetare som varit kvar på arbetsplatsen bör även de vara involverade i denna process.

Få till en bra reboarding

Det finns mycket information på nätet om hur ni kan lyckas med att få till en bra reboarding samt även förslag på bra verktyg ni kan använda er av. Att få personen som kommer tillbaka efter lång frånvaro att känna sig välkommen tillbaka är viktigt. Se även till att personen får det den behöver för att kunna klara av sitt arbete igen. Gör också check-ups ett tag efter att själva reboardingen är klar.